พระกริ่งโลกนาศ หลวงพ่อคง วัดสรรพรส

– จำนวนการสร้าง 2526 ตรงกับ พ.ศ. ที่จัดสร้าง ปีนี้อายุหลวงปู่ 81 ปี
– พระกริ่ง ก้นทองคำมี 81 องค์ หมายเลข ตั้งแต่ 1-8
– พระกริ่ง ก้นเงินมี 445 องค์ หมายเลข ตั้งแต่ 82-526
– พระกริ่ง ก้นทองแดงมี 2000 องค์ หมายเลข ตั้งแต่ 527-2526
– ชุดกรรมการก้นทองคำใต้ฐานตอกโค๊ดไม่มีหมายเลขจำนวน 9 องค์
– พระกริ่ง ก้นเงินใต้ฐานตอกโค๊ดไม่มีหมายเลขจำนวนสร้างน้อยมาก

http://0892328624