เข็มข้าหลวงเดิม

ขายเข็มข้าหลวงเดิม อำเภอเมืง จังหวัดภูเก็ต

ราคา 18,500 บาท

เข็มข้าหลวงเดิมนี้ มีลักษณะเป็นเข็มรูปวชิราวุธแนวตั้ง คมเงินด้ามทอง ใช้ติดที่อกเสื้อเบื้องซ้าย สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ที่ได้รับราชการในพระองค์มาตั้งแต่ก่อนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และคงรับราชการสนองพระเดชพระคุณสืบมาในรัชสมัย โดยผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานเข็มข้าหลวงเดิมนี้ จะต้องมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ที่ได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมตั้งแต่ก่อนได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
(ข) ถึงแม้มิได้ถวายตัวมีดอกไม้ธูปเทียนก็ตาม ถ้าแม้ได้ทรงใช้สอยอย่างข้าในกรมก็ใช้ได้
(ค) ผู้ที่ได้กระทำราชการ มีตำแหน่งประจำใกล้ชิดพระองค์เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราช
(ง) เป็นผู้ที่ยังคงรับราชการอยู่ในรัชสมัย หรือได้รับราชการมาแล้วโดยไม่มีความผิด

เข็มข้าหลวงเดิมนี้ เมื่อแรกพระราชทานมีแต่เฉพาะฝ่ายหน้า ตัวเข็มสูง ๗.๗ เซนติเมตร ต่อมาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศ “กฑเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเข็มข้าหลวงเดิม พระพุทธศักราช ๒๔๕๔” โดยโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มเติมเข็มข้าหลวงเดิมสำหรับสตรี มีขนาดสูง ๕.๕ เซนติเมตร พระราชทานเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศแก่ข้าราชบริพารฝ่ายในที่เคยรับราชการสนองพระเดชพระคุณมาแต่ก่อนเสด็จเสวยราชย์สมบัติ

อนึ่งนอกจากเข็มข้าหลวงเดิมที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานแก่ข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในแล้ว ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเข็มวชิราวุธแบบคมเดี่ยวแนวตั้งขนาด ๓.๕ เซนติเมตร .ด้วยโลหะสีเงิน ใช้ประดับที่บ่าเสื้อนายเสือป่าเป็นเครื่องหมายว่า ผู้ที่ประดับเข็มนี้เป็นผู้ที่สังกัดในกองร้อยหลวงหรือกองร้อยที่ ๑ ของกรมเสือป่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้บังคับการพิเศษ

ที่อยู่ : อำเภเมือง จังหวัดภูเก็ต

สนใจติต่อ : คุณ แมว

Id : cat.555

องคต หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

“องคต” ตำรับหลวงพ่อปาน วัดบางกะสอบ – แกะจากด้ามไม้ตาลปัตร ลงรักน้ำเกลี้ยงและพระคาถาองคต เด่นด้านการเจรจาไม่เป็นรองใคร

ราคา สอบถามได้

องคต หลวงพ่อปาน
วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระสอบรูปแรก เป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าสมัยเดียวกันกับ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย ที่สำคัญท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาอาคมแก่ หลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ (เป็นเจ้าอาวาสรูปที่สอง และเป็นผู้สร้างพระปิดตาเนื้อผงคลุกรักยอดนิยมที่ทีราคาสูง) ท่านได้ละสังขารเมื่อปี พ.ศ.2446

ศิลปะในองคตแท้ๆของท่าน มักเป็นรูปแบบเดียวกัน โดยใบหน้าเป็นลิงนั่งสมาธิเอาหางพันเป็นฐานขึ้นมา จะมีนายช่างที่แกะให้ท่านหลายคน เนื้อไม้จะมีน้ำหนักเบา แน่นตัว และแห้งเก่าจัดมัน บางองค์จะมีการลงรักน้ำเกลี้ยงเอาไว้

องคตหลวงพ่อปาน สร้างจากด้ามไม้ตาลปัตร ด้วยคติที่ว่า ไม้ตาลปัตร จะช่วยให้ผู้บูชาเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี สร้างขึ้นอันเนื่องมาจาก สมัยหลวงพ่อปาน ได้ว่าจ้างช่างให้มาทําการบูรณะโบสถ์ แต่ไม่ทราบด้วยสาเหตุใดมักจะมีอุบัติเหตุกับเหล่าช่างที่มาทํางานอยู่เนืองๆ โดยตกจากที่สูงอย่างไมทราบสาเหตุ

หลวงพ่อปาน ท่านจึงได้นําด้ามไม้ตาลปัตร มาทําการแกะเป็นรูป “องคต” และลงด้วยพระคาถาองคต ซึ่งเป็นพญาวานรหนึ่งในทหารเอกของพระราม จึงเป็นคุณวิเศษป้องกันมิให้ตกจากที่สูงได้ชงัดนัก พวกช่างที่ได้รับองคตจากหลวงพ่อปาน จึงทํางานได้อย่างปลอดภัย ไม่มีใครพลัดตกจากที่สูงอีกเลย จึงเป็นที่ลํ่าลือกันว่า องคตของหลวงพ่อปาน ดีทางคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัย

อีกทั้งพุทธคุณยังโดดเด่นในทางอำนาจ เป็นผู้ไม่ตกต่ำ ไม่ตกเป็นรองใคร ซึ่งเรื่องนี้มีที่มาจากส่วนหนึ่งในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ กล่าวคือ “องคต” เป็นทหารเอกของพระรามที่มีสติปัญญา ความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ ในคราวที่องคตได้รับมอบภารกิจจากพระรามให้เป็นผู้ไปเจรจากับทศกัณฑ์นั้น องคตเห็นทศกัณฑ์ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์สูง ผู้ใดที่เข้าไปพบปะเจรจากับทศกัณฑ์ แม้อยู่เบื้องหน้าแต่ก็อยู่ในที่ต่ำกว่าทศกัณฑ์ ทำให้รู้สึกได้ถึงความไม่เท่าเทียม รู้สึกเสมือนเป็นผู้มีอำนาจด้อยกว่าทศกัณฑ์ โดยเฉพาะในสายตาของบริวารแวดล้อมรอบข้าง ด้วยเหตุนี้องคตจึงแสดงความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญ ด้วยการใช้ฤทธิ์เนรมิตให้หางตัวเองขดเป็นวงสูงขึ้นเสมอบัลลังก์ที่ประทับของทศกัณฑ์ องคตจึงสามารถใช้หางของตนแทนบัลลังก์นั่งเจรจาความกับทศกัณฑ์ได้ การสร้างองคตนั่งอยู่บนขดหางนี้ หลวงพ่อปานท่านสร้างเพื่อเป็นอุปเท่ห์ว่าคนที่ใช้องคตของท่านคือผู้มีความกล้าหาญ ไม่ตกต่ำ ไม่ตกเป็นเบี้ยล่างและไม่ตกเป็นรองใคร

ที่อยู่ : อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สนใจติดต่อ : คุณ แมว

ID : cat.555

1

พระปิดตา หลังยันต์ สวัสดิกะ ปี 2467 วัดบางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปล่อยพระปิดตา หลังยันต์ สวัสดิกะ ปี 2467 วัดบางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ราคา 490,000 บาท

พระปิดตา หลังยันต์ สวัสดิกะ
เนื้อเมฆพัตร รุ่นสร้างพระอุโบสถ ปี 2467
วัดบางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ของแท้สามารถตรวจสอบได้

สนใจติดต่อ : คุณยุ้ย

โทร : 065 – 3439366

ID : 0653439366

สถานที่นัดู : ตำบล บุ่ง อำเภอ เมือง จังหวัด อำนาจเจริญ 37000

1

สมเด็จพระนเรศวรทรงม้า จัดสร้างโดยกองทัพภาคที่ 3 ปี พ.ศ. 2548 เนื้อโลหะรมดำ

สมเด็จพระนเรศวรทรงม้า จัดสร้างโดยกองทัพภาคที่ 3 ปี พ.ศ. 2548 เนื้อโลหะรมดำ
ขนาดความสูง 14.5 นิ้ว ฐาน 5.5X11 นิ้ว บวงสรวงที่กองทัพภาคที่ 3 และมีพิธีมหาจักรพรรดิ์ ที่พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก สภาพสวย มีหมายเลขกำกับ

สนใจทักได้เลยจ้า ทักจ้า/ 0953829447
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/mutmee.chaiya

20525598_323772038063787_4340290646457583412_n 20597362_323772141397110_1494820086790203159_n 20597132_323772211397103_7262482788785189546_n 20597129_323772441397080_7573583722074525891_n

https://www.facebook.com/mutmee.chaiya