เข็มกลัด วิสุทธรังษี ปี 2458 หลวงปู่เปลี่ยน วัดใต้ กาญจนบุรี

เข็มกลัด วิสุทธรังษี ปี 2458 หลวงปู่เปลี่ยน วัดใต้ กาญจนบุรี

ชื่อเข็มกลัด วิสุทธรังษี
ประเภท ของขลัง
เนื้อ เงิน
วัด ใต้
ปี 2458

ราคา –

ที่อยู่ : อำเภอเมือง จัดหวัดภูเก็ต

สนใจติดต่อ : คุณ แมว

Line : cat.555

209873

สิงห์ หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน

สิงห์มหาอำนาจ หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน เป็นอีกหนึ่งสุดยอดเครื่องรางที่ ณ ปัจจุบันนี้หาดูชมของแท้ๆได้ยากยิ่ง ซึ่งเดิมทีหลวงปู่ท่าน สร้างจำนวนไม่มากนัก ด้านศิลปะมีทั้งนั่งและยืน (ศิลป์แบบนั่งหาได้ยากมาก) ล้วนแล้วแต่แกะจากแก่นไม้ขนุน ซึ่งอีกหนึ่งตามคำบอกเล่า เชื่อกันว่ายังมีสิงห์มหาอำนาจที่แกะจากฟันกลามจระเข้อีกด้วย
และนอกจากสิงห์มหาอำนาจแล้ว หลวงปู่รอด ท่านยังสร้าง เครื่องรางอีกหลายๆอย่าง อาทิเช่น ชูชกและองค์พระที่แกะจากไม้แก่นขนุนเช่นเดียวกัน
ในเรื่องพุทธคุณเชื่อกันว่าเด่นทางมหาอำนาจ คงกระพันชาตรี หนุนดวงเสริมบารมี แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
และในโอกาสหน้า จะนำสิงห์มหาอำนาจ หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน

209865

หนุมาน งาแกะ

ขายหนุมาน งาแกะ หลวงพ่อสุ่น ศาลากุน

ชื่อ หนุมาน

ประเภท ของขลัง

เนื้อ งาแกะ

เกจิ หลวงพ่อสุ่น

วัด ศาลากุน

ราคา 100,000 บาท

ที่อยู่ : ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

สนใจติดต่อ : คุณ อภิเดช สิทธิ

โทร : 0862493378

Line : 0862493378

เข็มข้าหลวงเดิม

ขายเข็มข้าหลวงเดิม อำเภอเมืง จังหวัดภูเก็ต

ราคา 18,500 บาท

เข็มข้าหลวงเดิมนี้ มีลักษณะเป็นเข็มรูปวชิราวุธแนวตั้ง คมเงินด้ามทอง ใช้ติดที่อกเสื้อเบื้องซ้าย สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ที่ได้รับราชการในพระองค์มาตั้งแต่ก่อนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และคงรับราชการสนองพระเดชพระคุณสืบมาในรัชสมัย โดยผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานเข็มข้าหลวงเดิมนี้ จะต้องมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ที่ได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมตั้งแต่ก่อนได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
(ข) ถึงแม้มิได้ถวายตัวมีดอกไม้ธูปเทียนก็ตาม ถ้าแม้ได้ทรงใช้สอยอย่างข้าในกรมก็ใช้ได้
(ค) ผู้ที่ได้กระทำราชการ มีตำแหน่งประจำใกล้ชิดพระองค์เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราช
(ง) เป็นผู้ที่ยังคงรับราชการอยู่ในรัชสมัย หรือได้รับราชการมาแล้วโดยไม่มีความผิด

เข็มข้าหลวงเดิมนี้ เมื่อแรกพระราชทานมีแต่เฉพาะฝ่ายหน้า ตัวเข็มสูง ๗.๗ เซนติเมตร ต่อมาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศ “กฑเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเข็มข้าหลวงเดิม พระพุทธศักราช ๒๔๕๔” โดยโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มเติมเข็มข้าหลวงเดิมสำหรับสตรี มีขนาดสูง ๕.๕ เซนติเมตร พระราชทานเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศแก่ข้าราชบริพารฝ่ายในที่เคยรับราชการสนองพระเดชพระคุณมาแต่ก่อนเสด็จเสวยราชย์สมบัติ

อนึ่งนอกจากเข็มข้าหลวงเดิมที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานแก่ข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในแล้ว ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเข็มวชิราวุธแบบคมเดี่ยวแนวตั้งขนาด ๓.๕ เซนติเมตร .ด้วยโลหะสีเงิน ใช้ประดับที่บ่าเสื้อนายเสือป่าเป็นเครื่องหมายว่า ผู้ที่ประดับเข็มนี้เป็นผู้ที่สังกัดในกองร้อยหลวงหรือกองร้อยที่ ๑ ของกรมเสือป่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้บังคับการพิเศษ

ที่อยู่ : อำเภเมือง จังหวัดภูเก็ต

สนใจติต่อ : คุณ แมว

Id : cat.555

องคต หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

“องคต” ตำรับหลวงพ่อปาน วัดบางกะสอบ – แกะจากด้ามไม้ตาลปัตร ลงรักน้ำเกลี้ยงและพระคาถาองคต เด่นด้านการเจรจาไม่เป็นรองใคร

ราคา สอบถามได้

องคต หลวงพ่อปาน
วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระสอบรูปแรก เป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าสมัยเดียวกันกับ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย ที่สำคัญท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาอาคมแก่ หลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ (เป็นเจ้าอาวาสรูปที่สอง และเป็นผู้สร้างพระปิดตาเนื้อผงคลุกรักยอดนิยมที่ทีราคาสูง) ท่านได้ละสังขารเมื่อปี พ.ศ.2446

ศิลปะในองคตแท้ๆของท่าน มักเป็นรูปแบบเดียวกัน โดยใบหน้าเป็นลิงนั่งสมาธิเอาหางพันเป็นฐานขึ้นมา จะมีนายช่างที่แกะให้ท่านหลายคน เนื้อไม้จะมีน้ำหนักเบา แน่นตัว และแห้งเก่าจัดมัน บางองค์จะมีการลงรักน้ำเกลี้ยงเอาไว้

องคตหลวงพ่อปาน สร้างจากด้ามไม้ตาลปัตร ด้วยคติที่ว่า ไม้ตาลปัตร จะช่วยให้ผู้บูชาเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี สร้างขึ้นอันเนื่องมาจาก สมัยหลวงพ่อปาน ได้ว่าจ้างช่างให้มาทําการบูรณะโบสถ์ แต่ไม่ทราบด้วยสาเหตุใดมักจะมีอุบัติเหตุกับเหล่าช่างที่มาทํางานอยู่เนืองๆ โดยตกจากที่สูงอย่างไมทราบสาเหตุ

หลวงพ่อปาน ท่านจึงได้นําด้ามไม้ตาลปัตร มาทําการแกะเป็นรูป “องคต” และลงด้วยพระคาถาองคต ซึ่งเป็นพญาวานรหนึ่งในทหารเอกของพระราม จึงเป็นคุณวิเศษป้องกันมิให้ตกจากที่สูงได้ชงัดนัก พวกช่างที่ได้รับองคตจากหลวงพ่อปาน จึงทํางานได้อย่างปลอดภัย ไม่มีใครพลัดตกจากที่สูงอีกเลย จึงเป็นที่ลํ่าลือกันว่า องคตของหลวงพ่อปาน ดีทางคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัย

อีกทั้งพุทธคุณยังโดดเด่นในทางอำนาจ เป็นผู้ไม่ตกต่ำ ไม่ตกเป็นรองใคร ซึ่งเรื่องนี้มีที่มาจากส่วนหนึ่งในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ กล่าวคือ “องคต” เป็นทหารเอกของพระรามที่มีสติปัญญา ความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ ในคราวที่องคตได้รับมอบภารกิจจากพระรามให้เป็นผู้ไปเจรจากับทศกัณฑ์นั้น องคตเห็นทศกัณฑ์ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์สูง ผู้ใดที่เข้าไปพบปะเจรจากับทศกัณฑ์ แม้อยู่เบื้องหน้าแต่ก็อยู่ในที่ต่ำกว่าทศกัณฑ์ ทำให้รู้สึกได้ถึงความไม่เท่าเทียม รู้สึกเสมือนเป็นผู้มีอำนาจด้อยกว่าทศกัณฑ์ โดยเฉพาะในสายตาของบริวารแวดล้อมรอบข้าง ด้วยเหตุนี้องคตจึงแสดงความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญ ด้วยการใช้ฤทธิ์เนรมิตให้หางตัวเองขดเป็นวงสูงขึ้นเสมอบัลลังก์ที่ประทับของทศกัณฑ์ องคตจึงสามารถใช้หางของตนแทนบัลลังก์นั่งเจรจาความกับทศกัณฑ์ได้ การสร้างองคตนั่งอยู่บนขดหางนี้ หลวงพ่อปานท่านสร้างเพื่อเป็นอุปเท่ห์ว่าคนที่ใช้องคตของท่านคือผู้มีความกล้าหาญ ไม่ตกต่ำ ไม่ตกเป็นเบี้ยล่างและไม่ตกเป็นรองใคร

ที่อยู่ : อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สนใจติดต่อ : คุณ แมว

ID : cat.555

1