พระพุทธรูปที่เคารพ vs พระอริยะที่นับถือ

พระพุทธรูปที่เคารพ vs พระอริยะที่นับถือโดยสมาชิก ชื่อ Warakorn Somanabandhu
จากกลุ่ม ท่านเจ้าคุณนร วัดเทพศิรินทร์ พระเครื่อง