ถึงกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้
ใจไม่แก่เจ็บตายเช่นกายหนา
กาย

ถึงกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้
ใจไม่แก่เจ็บตายเช่นกายหนา
กายนี้มันจะเน่าเราก็ลา
ไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพพานเอย
ธัมมวิตักโกภิกข

แม้มรณภาพแล้ว ท่านก็ยังแสดงธรรมให้เข้าใจถึงอสุภกรรมฐานและมรณานุสติ ให้นึกถึงความตายและร่างกายมันไม่จีรัง
แต่จะมีสักกี่คนที่จะเข้าถึงธรรมที่ท่านแสดง


โดยสมาชิก ชื่อ Warakorn Somanabandhu
จากกลุ่ม ท่านเจ้าคุณนร วัดเทพศิรินทร์ พระเครื่อง