องค์นี้ผ่านไหมครับ

องค์นี้ผ่านไหมครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Suthiporn Chitpachakorn
จากกลุ่ม หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เหยียบน้ำทะเลจืด