หน้าแหงน ทุกมุม เพื่อน้องใหม่ๆ ดูพิมพ์และธรรมชาติพระหล่

หน้าแหงน ทุกมุม เพื่อน้องใหม่ๆ ดูพิมพ์และธรรมชาติพระหล่อตัดช่อโบราณครับ

โดยสมาชิก ชื่อ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
จากกลุ่ม หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เหยียบน้ำทะเลจืด