ยินดีรับเพื่อน
ขออนุญาตท่านแอตมิน
โชว์ เท่านั้น ศึกษา

ยินดีรับเพื่อน
ขออนุญาตท่านแอตมิน
โชว์ เท่านั้น ศึกษา สะสม มาตรฐานสากล นิยม
โดยสมาชิก ชื่อ เดชาธร กิจทรัพย์เกษม
จากกลุ่ม หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เหยียบน้ำทะเลจืด