เปิด
…400…บาท​
ว่านหลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพาราม ปัตต

เปิด
…400…บาท​
ว่านหลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพาราม ปัตตานี เนื้อว่าน รุ่นแรก ปี๒๕๐๕
โดยสมาชิก ชื่อ ต้น วิวัฒน์ ผิวดำ
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่อง เพื่อการศึกษา จ.ปัตตานี