ผ้ายันต์พญาชิงชัย เทพหนุมานศรีวิชัย รุ่นแรก ปี47
ขนาดประมาณ 22 × 22 นิ้ว มีจาร
ปั้มตราวัด (วัดชะเมา)

ส//u..ใ=จ..nั**ก..llช+n

โดยสมาชิก ชื่อ ณหัสษวีร์ ธาวันสิทธิ์เดช

จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่อง เพื่อการศึกษา จ.ปัตตานี