ขออนุญาติเปิด
เหรียญฉลองสมณศักดิ์
เนื้อเงินปี37
ประก

ขออนุญาติเปิด
เหรียญฉลองสมณศักดิ์
เนื้อเงินปี37
ประกันแท้ตลอดชี




โดยสมาชิก ชื่อ ติ๊งหนุ่ย สุดติ่งกระดิ่งกิ๊งกิ๊ง
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่อง เพื่อการศึกษา จ.ปัตตานี