รวยเฉลิมลาภ กรรมการไม่ตัดปีก
เลข 63 ครับ

รวยเฉลิมลาภ กรรมการไม่ตัดปี
เลข 63 ครับ

โดยสมาชิก ชื่อ เต่า ตองห้า
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว