มังกรรวยเฉลิมลาภ ปี๖๒
พิธีเสาร์๕

มังกรรวยเฉลิมลาภ ปี๖๒
พิธีเสาร์๕โดยสมาชิก ชื่อ Sunate Saepoo
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว