ขออนุญาตแอดมิน
กท๒(๒๑-๖-๖๔)
เปิดเหรียญมังกรคู่จักรพรร

ขออนุญาตแอดมิน
กท๒(๒๑-๖-๖๔)
เปิดเหรียญมังกรคู่จักรพรรดิ
รุ่น รวยเฉลิมลาภเสาร์๕ ปี๖๒
เนื้อทองแดงมันป
รายการที่๑๓
สร้าง๑๒๙๙ เหรียญ
พิธีเสาร์๕
รับประกันพระแท้

โดยสมาชิก ชื่อ Sunate Saepoo
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว