เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นดาวเทียม ปี 2515

เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นดาวเทียม ปี 2515 / 0618219715