พระผงรูปเหมือนสมเด็จญาณสังวร พิมพ์นิยม ปี 2536

พระผงรูปเหมือนสมเด็จญาณสังวร ปี 2536 พิมพ์นิยม (ฟันหนู) สวยมาก งดต่อรองครับ ส่ง ems (ราคาทุน 500 บาท)…โทร. 0633748912

image-0.jpeg image-1.jpeg image-2.jpeg