พระปิดตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือ

หลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือเป็นอาจารย์หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์,หลวงพ่อปานคลองด่าน,หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนและหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม

5588d646-f52e-4f41-a540-27321cfaedde-0.jpg c7085f37-39ec-4b88-be71-06a0baa5c4b4-1.jpg

http://Viriyakittitotrakarn