หนังเสือหลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกระเฌอ

หนังเสือหลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกระเฌอ หายาก 1 ใน 300 พุทธคุณคุ้มครองป้องภัย หนังเหนียว ปัดป้องอันตราย ผู้ปองร้าย คิดไม่ดี

1524755814849 1524755811911

http://Buncha%20chonburi