มีอยู่องค์ครับ #ดูไม่เป็น#

มีอยู่องค์ครับ #ดูไม่เป็น#

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้