#เปิดพระรอดแสงตาวัดมหาวันสวยมีหน้ามีตาพิมพ์เล็กราคาแบ่ง

#เปิดพระรอดแสงตาวัดมหาวันสวยมีหน้ามีตาพิมพ์เล็กราคาแบ่งปันนะคะสนใจทักมาได้ทางข้อความนะคะโดยสมาชิก ชื่อ ผ่องศรี ธรรมแก้ว
จากกลุ่ม มุมพระสกุลลำพูน