พระคงที่มีคราบน้ำหมากเต็มองค์แบบนี้น่าจะผ่านศึกมาอย่างโชกโชนเป็นแน่แท้ ขออนุญาติโชว์เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์โดยสมาชิก ชื่อ นายมนูญ หิรัญศรี

จากกลุ่ม มุมพระสกุลลำพูน