เปิด650คะ

เปิด650คะ
โดยสมาชิก ชื่อ ปราณี กระถินทอง
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเงินเมืองพิจิตร