หลวงปู่ทอง ท่านมีอายุยืนยาว ถึง 114 ปี
กราบอนุโมทนาสาธ

หลวงปู่ทอง ท่านมีอายุยืนยาว ถึง 114 ปี
กราบอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ 🙏🙏🙏


โดยสมาชิก ชื่อ ព្រៃ វែង
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเงินเมืองพิจิตร