สร้อยเม็ดสแตนเลสล้วนขนาด 4-5-6 มิลกลม
อะไหล่สแตนเลสทั้

สร้อยเม็ดสแตนเลสล้วนขนาด 4-5-6 มิลกลม
อะไหล่สแตนเลสทั้งหมด+ก้ามปูเลส
ห้อยพระได้หน้า 5 หลัง 1 องค์
ความยาวเลือกได้ สนใจสอบถามได้นะคะ
โดยสมาชิก ชื่อ นกสร้อยกะลาคั่นทองเรเซอร์ เฟชหลัก
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเงินเมืองพิจิตร