#ร่วมน้อมรำลึกวันละสังขาร

ครบ 102 ปี 20 กันยายน 2464

🌿#ร่วมน้อมรำลึกวันละสังขาร🌿

🌸ครบ 102 ปี 20 กันยายน 2464🌸

🙏 หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ🙏
วัดบางคลาน.

💥อนิจจา วต สังขารา อุปปาทวยธัมมิโน

💥อุปปัชชิตวา นิรุชชันติ เตสัง วูปสโม สุโข”

อนิจจา วต สังขารา-#สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ……

อุปปาทวยธัมมิโน-#มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา…….

อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ-#บังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป……

เตสัง วูปสโม สุโข-#การเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุข…..

🌿💛🌿💛🌿💛🌿💛ยินดีด้วย


โดยสมาชิก ชื่อ Piya Siam
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเงินเมืองพิจิตร