ป ล่ อ ย กู้ ร า ย เ ดื อ น (ข อ ค น ที่ จำเ ป็ น เ ท่

ป ล่ อ ย กู้ ร า ย เ ดื อ น (ข อ ค น ที่ จำเ ป็ น เ ท่ า นั่ น นะ )


โดยสมาชิก ชื่อ วรยา แสงเงิน
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเงินเมืองพิจิตร