Lk1041 ภปร บล็อกนิยมสุด ก ข ขีด ผิวปรอทเต็มๆ
สวยมากครั

Lk1041 ภปร บล็อกนิยมสุด ก ข ขีด ผิวปรอทเต็มๆ
สวยมากครับ รับประกันพระแท้ครับโดยสมาชิก ชื่อ Omo Pongsatron
จากกลุ่ม ชมรมปาฏิหาริย์พระเครื่องหลวงพ่อเกษม เขมโก และเกจิยอดนิยม