เหรียญหันข้างเล็กเนื้อนวผิวไฟปี 13 เลี่ยมเก่า

เหรียญหันข้างเล็กเนื้อนวผิวไฟปี 13 เลี่ยมเก่าโดยสมาชิก ชื่อ Pkd Yang
จากกลุ่ม พระเครื่องท่านเจ้าคุณนรฯ