โดยสมาชิก ชื่อ ทามาก๊อต นะคร๊าฟ

จากกลุ่ม พระเครื่อง เมืองไชยา ท่าชนะ ท่าฉาง