🙏🙏🙏โดยสมาชิก ชื่อ เจมส์ตัวเเสบ ศิษย์ธงข้างหู

จากกลุ่ม พระเครื่อง เมืองไชยา ท่าชนะ ท่าฉาง