ขออนุญาตครับ
เปิดพ่อแบน รุ่น 4 เนื้อฝาบาตร วัดท่าเคย

ขออนุญาตครับ
เปิดพ่อแบน รุ่น 4 เนื้อฝาบาตร วัดท่าเคย
เขยื่อนนิดๆ สายเหนียวท่าฉาง คนในพื่นทีรู้ดี
ท่านใดมีมุมมอง ทักข้อความมาใด้ครับโดยสมาชิก ชื่อ โอม ท่าฉาง
จากกลุ่ม พระเครื่อง เมืองไชยา ท่าชนะ ท่าฉาง