🙏🙏🙏
โดยสมาชิก ชื่อ จักรพันธิ์ คงเจริญ

จากกลุ่ม พระเครื่อง เมืองไชยา ท่าชนะ ท่าฉาง